Utviklingsprosjekter

Løkketangen 2-14B

Oslo Areal har sammen med Grape Arcitechts utarbeidet et mulighetsstudie for Løkketangen i Sandvika som viser hvordan et nytt kontorbygg kan bidra til å revitalisere området ved kollektivterminalen.
Mulighetsstudiet viser et nytt kontorbygg på ca. 30.000 m2 med utadrettet virksomhet på gateplan.
Forslaget hensyntar planlagt utvidelse av togstasjonen som vil komme i konflikt med deler av dagens bygningsmasse. Oslo Areal har foreslått prosjektet overfor Bærum Kommune i forbindelse med at kommunen nå utarbeider et planprogram med byplangrep for Sandvika Nord. I dette planprogrammet inngår også ny løsning for kollektivterminalen som vil kunne bidra med mulighet for etablering av mange nye arbeidsplasser i fremtiden, tett på et viktig kollektivknutepunkt.