Utviklingsprosjekter

Nytt næringsbygg på Helsfyr

Oslo Areal planlegger et nytt kontorbygg i tilknytning til eksisterende bygg i Grensevingen 7. Vi gjennomfører en detaljregulering sammen med Nordr Eiendom som skal utvikle nye boliger i Grønvoldkvartalet.

Området vil bli transformert fra et område med industripreg, til en attraktiv bydel med boliger og aktive fasader på gateplan.

Enerhaugen Arkitektkontor har vært reguleringsarkitekt og KIMA Arkitektur er engasjert som arkitekt videre i prosessen.

Riving av lavbygget, som står der i dag, og oppføringen av et nytt, slankt kontorbygg muliggjør etableringen av en ny strøksgate som danner en bedre forbindelse mellom blant annet Fystikkalléen skole og T-banestasjonen på Helsfyr.

Det nye kontorbygget vil kobles sammen med eksisterende bygg, og vil ha den samme høye miljøstandard som Grensevingen 7 har etter rehabiliteringen i 2014 med sertifisering til BREEAM Excellent. Det legges det til rette for bruk av solceller og grønne tak.

På gateplan vil det nye kontorbygget inneholde et attraktivt hjørne med utadrettet virksomhet med attraktive tilbud til beboere og arbeidstakere i området, f.eks. servering.

I samarbeid med Léva Urban Design er det gjennomført medvirkningsprossesser for nabolaget.

Illustrasjoner: Brick Visuals