Aktuelt

VI SØKER PROSJEKT- OG UTVIKLINGSSJEF!

Næringseiendom – spennende oppgaver i solid eiendomsselskap

Oslo Areal har behov for a? styrke sin kapasitet og kompetanse pa? prosjekt- og utviklingssiden. Vi ser etter en initiativrik og handlekraftig lagspiller med forretningsorientert legning og interesse for næringseiendom.

Som prosjekt- og utviklingssjef vil du fa? ansvar for planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekt og større leietakertilpasninger samt bista? i konsept- utvikling av eiendomsporteføljen og enkelteiendommer. Til stillingen ligger
ogsa? oppfølging og gjennomføring av reguleringsplaner, inkl. oppfølging av omra?deplaner og andre planprosesser i selskapets geografiske omra?de.

I tillegg kommer prosjekt- og investeringsanalyser samt teknisk due dilligence ved kjøp og overtakelse av eiendommer.
Aktuelle kandidater har teknisk utdanning pa? masterniva?, gjerne med økonomisk tilleggsutdanning, og erfaring fra selskap innen eiendom/eiendomsutvikling, entreprenør og/eller ra?dgivning. Vi vil vektlegge kommersiell og markedsorientert legning og god forsta?else for næringseiendom og verdiskapning.

Stillingen er nyopprettet og gir den rette kandidaten mulighet til a? forme stillingens innhold. For nærmere informasjon kontakt Bente A. Paulsrud, Delphi Consulting AS, tlf 23 33 27 70. Søknad med CV merket 55412 sendes snarest til delphi@delphi-consulting.no

Alle opplysninger behandles konfidensielt, om ønskelig ogsa? overfor va?r oppdragsgiver.

Se hele annonsen