Aktuelt

Vi styrker laget!

Vi har gleden av å ønske Kathrine Rønsen Vanem velkommen på Oslo Areal-laget som ny direktør for drift og marked.

Kathrine kommer til oss fra stillingen som leder for eiendomsforvaltningen i Oslo sentrum hos Entra. Hun er blant annet utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring med forvaltning av næringseiendom, teamledelse, forhandlinger og partnersamarbeid. Kathrine, som startet 10. august,  får totalt resultatansvar for storparten av selskapets voksende portefølje og inngår i vår ledergruppe.

Oslo Areal har en attraktiv portefølje med et tydelig fokus på miljø, bærekraft og god byutvikling.
Jeg gleder meg til å være med i den videre utviklingen, og bidra til fornøyde leietakere gjennom nytenkende og kundetilpasset drift og utleie, sier Kathrine Rønsen Vanem

Administrerende direktør Mona Ingebrigtsen er svært fornøyd og glad for nyansettelsen:
«Jeg er meget fornøyd med å få Kathrine med på laget. Med sin kompetanse og erfaring vil hun styrke organisasjonen og bidra til å videreutvikle selskapet. Ved å videreutvikle konsepter og tjenester vil Kathrine bidra til at selskapet er godt rustet til å ta vare på dagens og morgendagens kunder.”

VI gleder oss til fortsettelsen.