Aktuelt

Vi styrker porteføljen langs nedre Akerselva

Vi kjøper Christian Krohgs gate 10 fra OBOS Eiendom. Kontoreiendommen fra 2001 ligger langs nedre del av Akerselva og er nærmeste nabo til vår eiendom Christian Kroghs gate 2. Christian Krohgs gate 10 har dermed samme miljøvennlige beliggenhet, kun noen minutters gange fra Norges største kommunikasjonsknutepunkt Oslo S.

Arealet er 5 439 kvm fordelt på seks etasjer i tillegg til underetasje. Eiendommens tidligere leietaker har akkurat fraflyttet og vi vil umiddelbart starte konseptvurdering for deretter å utvikle eiendommen til å passe for miljøbevisste og fremtidsrettede leietakere/kontorbrukere. Samtidig vil vi fortsette å bidra til at området langs nedre Akerselva blir trygt og attraktivt for arbeidstakere, beboere, næringsdrivende og besøkende.

«Kjøpet bekrefter Oslo Areal sin satsning på kontoreiendommer nært kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området. Vi er også veldig fornøyd med å få kjøpt naboeiendommen til en av våre allerede eksisterende eiendommer og at vi derigjennom har større muligheter til å bidra til utviklingen av området langs Nedre Akerselva», sier Mona Ingebrigtsen, vår administrerende direktør.

Området langs nedre Akerselva og til Oslo S er et av Oslos mest attraktive kontorområder, og dette vil bare forsterkes i fremtiden med den planlagte utviklingen som er ønsket av både kommunen, næringsliv og eiendomsbesittere. Vi i Oslo Areal er allerede aktivt engasjert i området gjennom Grunneiersamarbeidet Nedre Akerselva der vi investerer i både midlertidige og varige tiltak for å sørge for økt attraktivitet for alle. Vi gleder oss til å starte konseptutviklingen av eiendommen og til å ytterligere engasjere oss i området rundt.

Advokatfirmaet Thommessen har vært juridisk rådgiver og Pangea Property Partners har vært transaksjonsrådgiver for oss.