Aktuelt

Vi vil videreutvikle landemerket på Majorstua

Oslo Areal vil videreutvikle Sørkedalsveien 6 i takt med utviklingen av hele Majorstuaområdet.

Det sentrale Majorstuaområdet er i stor endring. Fornebubanen vil gi en vesentlig økning av kollektivreisende til/fra Majorstua og bidra til at kollektivknutepunktet Majorstua blir viktigere enn noen gang før.

Vår administrerende direktør , Mona Ingebrigtsen mener en transformasjon av Sørkedalsveien 6 vil kunne tilføre mye til hele området:

”Majorstuområdet er et av Oslos mest spennende områder. Sørkedalsveien 6 ligger i aksen Majorstua stasjon/Frognerparken og vi tror utvikling av mer utadvendt og mangfoldig virksomhet på bakkeplan vil bidra til økt byliv og aktivitet for flere aldersgrupper. Sørkedalsveien 6 er et landemerke i denne delen av Oslo og vi ønsker å være med på å gi bygget et attraktivt utendørs byrom i tillegg til gode innvendige arbeidsplasser.”

En utvikling av arealer på bakkeplan til mer utadvendt og mangfoldig virksomhet for flere aldersgrupper vil være med på å skape mer liv også utenfor kontortid både i rommene rundt bygget og i hele gatebildet.

Økning av kontorarealet i bygget vil imøtekomme Oslo Kommunes strategi om fortetting rundt byens kollektivknutepunkter. Flere arbeidsplasser nært Majorstua og en voksende boligbebyggelse vil gi en miljøgevinst i form av øket bruk av kollektivtransport og redusert transport til arbeidsstedet.

Sammen med arkitektene Lund+Slaatto Arkitekter har vi initiert en planforhåndskonferanse. Lund+Slaatto var arkitektkontoret som tegnet Sørkedalsveien 6 og samarbeidet med dem gir god kontinuitet i arbeidet med å tilpasse bygget til fremtidens Oslo. Sørkedalsveien 6 sto ferdig i 2001 og har 20-års jubileum til sommeren.